قهوه می خورم پیانو می زنم( بابک صحرایی ) - دوشنبه 29 مهر 1392
تو می تونی ازم رد شی بری و غرق فردا شی( بابک صحرایی ) - دوشنبه 29 مهر 1392
ممنونم از عشق تو یک لحظه تنهام نذار( بابک صحرایی ) - دوشنبه 29 مهر 1392
لمس خوشبختی همینه اینکه دستاتو گرفتم( بابک صحرایی ) - دوشنبه 29 مهر 1392
اینکه ضجه می زنه مادرمه ( بابک صحرایی ) - دوشنبه 29 مهر 1392
منو فراموشم نکن وقتی سپیده میشکنه( بابک صحرایی ) - دوشنبه 29 مهر 1392
وقتی شب به انتها نمی رسه ( بابک صحرایی ) ... - يکشنبه 28 مهر 1392
بخواب گل شکستنی که شب داره سر می رسه ( بابک صحرایی ) - يکشنبه 28 مهر 1392
خودم رو گم کردم اون من دیروزو ( بابک صحرایی ) - يکشنبه 28 مهر 1392
ز من و تو روی ساحل تنها یک رد پا مونده( بابک صحرایی ) - يکشنبه 28 مهر 1392
به من بگو کجا به خنده می رسیم ( بابک صحرایی ) - يکشنبه 28 مهر 1392
لحظه ی آبی پرواز منه ( بابک صحرایی ) - يکشنبه 28 مهر 1392
نگران نباش و قهوه تو بنوش ( بابک صحرایی ) - يکشنبه 28 مهر 1392
لحظه ی تلخ جدایی یادته( بابک صحرایی ) - شنبه 27 مهر 1392
کجای گریه بودی وقتی که شب تَرَ ک خورد( بابک صحرایی ) - شنبه 27 مهر 1392
کاش یکی رو قلب شب آسمونو حک می کرد ( بابک صحرایی ) - شنبه 27 مهر 1392
بخشیدمت برو بخشیدمت نمون( بابک صحرایی ) - شنبه 27 مهر 1392
کمکم کن نازنینم خیلی وقته بیقرارم( بابک صحرایی ) - شنبه 27 مهر 1392
وقتی کلافه ای دلگیر از خودم ( بابک صحرایی ) - شنبه 27 مهر 1392
نگو خدانگهدار وقتی سراپا شوقیم ( بابک صحرایی ) - شنبه 27 مهر 1392
یه دو راهی پیش رومه فرصت موندن ندارم ( بابک صحرایی ) - شنبه 27 مهر 1392
وقتی می خندی زندگیم زیباست ( بابک صحرایی ) - شنبه 27 مهر 1392
تا کوچ من به تو چیزی نمونده بود ( بابک صحرایی ) - شنبه 27 مهر 1392
کاش مث کبوترای حرمت بتونم توی هوات پربکشم( بابک صحرایی ) - شنبه 27 مهر 1392
این ناقوس نیلوفر است یا معجزه ( بابک صحرایی ) - شنبه 27 مهر 1392
می ترسم از فردایی که اونور شب منتظره( بابک صحرایی ) - شنبه 27 مهر 1392
بیا دستامو بگیر ، بیا دستامو بگیر( بابک صحرایی ) - شنبه 27 مهر 1392
وقتی نگاهم می کنی حس می کنم دوست دارم( بابک صحرایی ) - شنبه 27 مهر 1392
دیگه زل نزن به چشمام قهوه تو بنوش عزیزم( بابک صحرایی ) - شنبه 27 مهر 1392
آرزوهای منو نقاشی کن ( بابک صحرایی ) - شنبه 27 مهر 1392
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد