تبلیغات اینترنتیclose
البوم عکس 1
پیچک ( بابک صحرایی )
شعر و ادب پارسی

  بابک صحرایی

 یه پیانو یه گل سرخ یه چراغ نیمه روشن

بابک صحرایی 

 نیکان  *  بابک صحرایی   *  مانی رهنما

                     چلال پیشوائیان   *   مسعود کیمیایی     *  بابا صحرایی

 

         

         بابک صحرایی   *    ناصرخان  ملک مطیعی 

   مسعود کیمیایی  *  بابک صحرایی

 

 رضا صادقی   *   حامی     *    بابک صحرایی    *     فرامرز حسنی

 

ناصر چشم آذر     *    تورج شعبانخانی    *  بابک صحرایی   *  مانی رهنما

 

     نیما مسیحا    *    تورج شعبانخانی     *    بابک جهانبخش    *   بابک صحرایی

 بابک بیات  *   بابک صحرایی

 ناصر خان ملک مطیعی    *     بابک صحرایی

 افشین مقدم   *   علیرضا افکاری    *   یغما گلرویی    *  بابک صحرایی   *زهرا عاملی

  *روزبه بمانی  *  مونابرزویی *  نیکان 

ایرج  قادری *   بابک صحرایی 

 ایرج نوذری    *  نیما مسیحا   *  سیروس الوند  *  بابک صحرایی

   بابک جهانبخش   *  مهدی محمدی   *   پوریا حیدری    *  باباک صحرایی   

 بابک صحرایی   * استاد   بابک بیات   *  بابک زرین *   مانی رهنما